Βλέπετε 1–12 από 148 αποτελέσματα


BTU/H

Προϊόν Color

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

Ψυκτικο υγρο

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ AXIAL FAN Φ350 6E350 220V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ AXIAL FAN Φ350 6E350 220V ΡΟΥΦΑΕΙ 920 ΣΤΡΟΦΕΣ 1790 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ AXIAL FAN Φ400 4D400 380V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ AXIAL FAN Φ400 4D400 380V ΡΟΥΦΑΕΙ 1380 ΣΤΡΟΦΕΣ 4000 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ AXIAL FAN Φ400 4Ε400 220V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ AXIAL FAN Φ400 4Ε400 220V ΡΟΥΦΑΕΙ 1380 ΣΤΡΟΦΕΣ 4000 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ250 4E250 220V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ250 4E250 220V ΡΟΥΦΑΕΙ 1400 ΣΤΡΟΦΕΣ 950 m3/h Συνολική δοκιμή διάρκειας ζωής προϊόντος Hicool. Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ300 4E300 220V ΡΟΥΦΑΕΙ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ300 4E300 220V ΡΟΥΦΑΕΙ 1380 ΣΤΡΟΦΕΣ 1850 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ350 4D350 380V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ350 4D350 380V ΡΟΥΦΑΕΙ 1380 ΣΤΡΟΦΕΣ 2600 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ350 4E350 220V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ350 4E350 220V ΡΟΥΦΑΕΙ 1380 ΣΤΡΟΦΕΣ 2600 m3/h. Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ400 6E400 220V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ400 6E400 220V ΡΟΥΦΑΕΙ 920 ΣΤΡΟΦΕΣ 3300 m3/h. Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ450 4D450 380V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ450 4D450 380V ΡΟΥΦΑΕΙ 1380 ΣΤΡΟΦΕΣ 5500 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ450 4Ε450 220V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ450 4Ε450 220V ΡΟΥΦΑΕΙ 1380 ΣΤΡΟΦΕΣ 5500 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ450 6E450 220V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ450 6E450 220V ΡΟΥΦΑΕΙ 920 ΣΤΡΟΦΕΣ 3780 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ.

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ500 4D500 380V ΡΟΥΦΑΕΙ

HICOOL ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ AXIAL FAN Φ500 4D500 380V ΡΟΥΦΑΕΙ 1380 ΣΤΡΟΦΕΣ 7400 m3/h Η δοκιμή ζωής προϊόντος, ενσωματώνει διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων Υψηλή θερμοκρασία Χαμηλή θερμοκρασία Κυκλοφορία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας Υψηλή θερμοκρασία Υψηλή υγρασία Κανονική θερμοκρασία κ.λπ