Βλέπετε 1–12 από 44 αποτελέσματα


BTU/H

Προϊόν Color

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

Ψυκτικο υγρο

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB1006M1X συντηρηση kide, απόδοση 1157 W τοιχου R-449A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB1006M1X συντηρηση kide, απόδοση 1157 W τοιχου R-449A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB1007M1X συντηρηση kide, απόδοση 1339 W τοιχου R-449A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB1007M1X συντηρηση kide, απόδοση 1339 W τοιχου R-449A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB1010L1T καταψυξη kide, απόδοση 950 W τοιχου R-452A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB1010L1T καταψυξη kide, απόδοση 950 W τοιχου R-452A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB1015L1T καταψυξη kide, απόδοση 1200 W τοιχου R-452A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB1015L1T καταψυξη kide, απόδοση 1200 W τοιχου R-452A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB2010M1X συντηρηση kide, απόδοση 1976 W τοιχου R-449A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB2010M1X συντηρηση kide, απόδοση 1976 W τοιχου R-449A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB2015L1T καταψυξη kide, απόδοση 1280 W τοιχου R-452A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB2015L1T καταψυξη kide, απόδοση 1280 W τοιχου R-452A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB2015M5X συντηρηση kide, απόδοση 2101 W τοιχου R-449A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB2015M5X συντηρηση kide, απόδοση 2101 W τοιχου R-449A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB2017L5T καταψυξη kide, απόδοση 1341 W τοιχου R-452A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB2017L5T καταψυξη kide, απόδοση 1341 W τοιχου R-452A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB3017L5T καταψυξη kide, απόδοση 1620 W τοιχου R-452A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB3017L5T καταψυξη kide, απόδοση 1620 W τοιχου R-452A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB3017M5X συντηρηση kide, απόδοση 2899 W τοιχου R-449A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB3017M5X συντηρηση kide, απόδοση 2899 W τοιχου R-449A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB3020L5T καταψυξη kide, απόδοση 2218 W τοιχου R-452A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB3020L5T καταψυξη kide, απόδοση 2218 W τοιχου R-452A

Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB3020M5X συντηρηση kide, απόδοση 3579 W τοιχου R-449A

  EMB KideBlock Συμπαγείς επαγγελματικές επιτοίχιες μονάδες ψύξης monoblock για ψυκτικούς θαλάμους μικρού όγκου σε εφαρμογές μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συμπιεστές είναι ερμητικού τύπου και το ψυκτικό που χρησιμοποιείται είναι R449-A για ψύξη και R-452-A για κατάψυξη. Πλεονέκτημα: Απόψυξη με ζεστό αέριο. Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. Υπέροχη παράσταση. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση. Εξοπλισμός με μειωμένη πλήρωση ψυκτικού, λιγότερο από 2,5 kg. Ψυκτικο μηχάνημα monoblock EMB3020M5X συντηρηση kide, απόδοση 3579 W τοιχου R-449A