Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων


BTU/H

Προϊόν Color

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

Ψυκτικο υγρο

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 250-150 psi REFSOL

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 250-150 psi REFSOL ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ - 250 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - 150 psi

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 350-250 psi REFSOL

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 350-250 psi REFSOL ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ - 350 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - 250 psi

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 400-300 psi REFSOL

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 400-300 psi REFSOL ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ - 400 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - 300 psi

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 450-350 psi REFSOL

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 450-350 psi REFSOL ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ - 450 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - 350 psi

REFSOL ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 610-460 psi

REFSOL ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 610-460 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ - 610 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - 460 psi  

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 05-20 psi REFSOL

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 05-20 psi REFSOL ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ - 5 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - 20 psi

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 10-25 psi REFSOL

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 10-25 psi REFSOL ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ - 10 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - 25 psi

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 45-60 psi REFSOL

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΝΙ 45-60 psi REFSOL ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ - 45 psi ΟΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - 60 psi