Βλέπετε 1–12 από 43 αποτελέσματα


BTU/H

Προϊόν Color

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

Ψυκτικο υγρο

ΦΙΛΤΡΟ 3/8 ΚΟΛΛΗΤΟ CASTEL DF305/3s (053s)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1 1/8 ΚΟΛΛΗΤΟ CASTEL DF375/9s (759s)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/ 2 ΒΙΔΩΤΑ CASTEL DF308/4 (084)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/ 2 ΒΙΔΩΤΑ CASTEL DF316/4 (164)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/ 2 ΒΙΔΩΤΑ CASTEL DF330/4 (304)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/ 2 ΒΙΔΩΤΑ CASTEL DF341/4 (414)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/2 ΚΟΛΛΗΤΟ CASTEL DF308/4s (084s)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/2 ΚΟΛΛΗΤΟ CASTEL DF316/4s (164s)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/2 ΚΟΛΛΗΤΟ CASTEL DF330/4s (304s)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/2 ΚΟΛΛΗΤΟ CASTEL DF341/4s (414s)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/2 ΚΟΛΛΗΤΟ CASTEL DF375/4s (754s)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση

ΦΙΛΤΡΟ 1/4 ΒΙΔΩΤΑ CASTEL DF303/2 (032)

Εφαρμογές Τα φίλτρα, που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο, έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης Αξεσουάρ για χρήση