Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων


BTU/H

Προϊόν Color

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

Ψυκτικο υγρο

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0030L5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,67 – 4,2 KW kide ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0030L5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,67 - 4,2 KW kide ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0045M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,77 – 4,67 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0045M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,77 - 4,67 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0070M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,17 – 7,22 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0070M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,17 - 7,22 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0100L5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,85 – 10,60 KW kide ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0100L5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,85 - 10,60 KW kide ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0100M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,78 – 9,79 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0100M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,78 - 9,79 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0210M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,86 -18,72 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0210M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,86 -18,72 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0290M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 4,26 -27,52 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0290M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 4,26 -27,52 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0390M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 6,49 -39,69 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER R449A UZ04CRS0390M5X ΑΠΟΔΟΣΗΣ 6,49 -39,69 KW kide ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ