[elementor-template id="23300"]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά στους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες προσωπικών δεδομένων. Η Πολιτική έχει εφαρμογή μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγουμε από ηλεκτρονικές σελίδες που έχουν σύνδεσμο (link) σε αυτή τη σελίδα και όχι από καμία άλλη πηγή.

Στην Ιστοσελίδα μας η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πολύ εύκολο να εντοπισθεί αφού είναι τοποθετημένη στην αρχική σελίδα και είναι συνδεδεμένη με οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου στην οποία συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική, μαζί με οποιαδήποτε συμπληρωματική επεξήγηση, σας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε δεδομένα που εσείς εθελοντικά μας παραδώσατε, στο πλαίσιο χρήσης σας του παρόντος δικτυακού τόπου.

Πρόθεση μας είναι να κοινοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξέλιξης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η πολιτική μας

Η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» (η «Εταιρεία») δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός αν εσείς επιθυμείτε να μας τα παρέχετε. Είναι πιθανό να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων πληροφοριών, όπως στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου), ηλικία, φύλο και χρήση προϊόντων ή / και υπηρεσιών καθώς και πληροφορίες για τις μάρκες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Αν δεν επιθυμείτε να γίνει η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε μη προχωρείτε στην συμπλήρωση των ειδικών ερωτηματολογίων ή στα πεδία με τις σχετικές φόρμες.

Εφόσον επιθυμείτε να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης και μέλος της Ιστοσελίδας, θα σας ζητηθούν συγκεκριμένα στοιχεία για την ταυτοποίηση σας και την επιβεβαίωση των στοιχείων ενόψει των απαραιτήτων ελέγχων για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε αυτή την περίπτωση και μόνον, με την κατάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ιστοσελίδα, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

Τα δεδομένα που ζητάμε από εσάς χρησιμοποιούνται για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες της «Εταιρείας» ή άλλα θέματα πιθανού ενδιαφέροντός σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Επίσης, δύναται να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για λόγους έρευνας της αγοράς, εφόσον μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Η «Εταιρεία» δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες των επισκεπτών και η εταιρεία μας εξελίσσονται, επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποκτούν ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην παρούσα σελίδα. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε συχνά αυτή την ενότητα της Ιστοσελίδας προκειμένου να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές. Το δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο χρήσης αυτών των πληροφοριών.

Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της εταιρείας «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») και κατά την χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, κ.α.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της εταιρείας «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

H εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet.

Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της εταιρείας «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» (για παράδειγμα, newsletter) ή έχετε την ιδιότητα του εγγεγραμμένου μέλους (registered member) και διαγράφονται αυτομάτως, μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ». Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνετε στην εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, για προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» , συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, για ενημέρωση για τα προϊόντα και της υπηρεσίες της Εταιρίας «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» ή συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3471/06.

Τέλος, στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας (εφεξής, ο Χρήστης) έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

Οι επόμενες ενότητες εξηγούν πώς και πότε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς:

1. Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, ειδικότητα ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (κατ’ επιλογή και ταχυδρομική διεύθυνσή σας), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» δεν επεξεργάζεται στο πλαίσιο αυτού του δικτυακού τόπου κανένα προσωπικό δεδομένο και σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστούμε στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο.

2. Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας. Σε μερικές όμως περιπτώσεις ίσως χρειασθεί η εγγραφή σας, για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες. Κατά την εγγραφή σας σε εμάς, ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε μερικά «πεδία»(μερικά είναι αναγκαία και άλλα προαιρετικά) καθώς επίσης και να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν επιλέξετε να αποκρύψετε μερικές από τις προσωπικές πληροφορίες που σας ζητάμε, ίσως να μην καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτυακού τόπου και να μην έχετε την προσδοκώμενη ανταπόκριση από εμάς στο αίτημά σας. Η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς, για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν σας ζητάμε τα εν λόγω δεδομένα.

Οι πληροφορίες σας φυλάσσονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις επιταγές της ηθικής, και τους κανονισμούς διατήρησης αρχείων.

3. Μη αποκάλυψη πληροφοριών

Η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Υπάρχει περίπτωση, προσωπικά δεδομένα να διαβιβασθούν περιστασιακά σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν για την εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» ή εκ μέρους αυτής, ή σε σχέση με τη δραστηριότητα της, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το σκοπό στον οποίο αποσκοπούσε εξ αρχής η συλλογή των δεδομένων, όπως η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση ή η τεχνική υποστήριξη. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ», ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα, μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Στην περίπτωση κατά την οποία, η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτον, είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, όταν αυτό είναι εφικτό, να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς και εντός των ορίων που είχε λάβει χώρα εξ αρχής η συλλογή των δεδομένων. Υπάρχουν δύο επιπλέον περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα τυχόν να διαβιβασθούν σε τρίτους.

Πρώτον, η περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή εκχώρησης της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων με αυτή στοιχείων πελατών, όπου, σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθεί από τον αγοραστή, από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση ή από τον εκδοχέα, να συμμορφωθεί με την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και θα γίνει εκ των προτέρων ενημέρωση όλων των χρηστών. Δεύτερον, η περίπτωση κατά την οποία η τυχόν κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση, δικαστική ή εισαγγελική εντολή, κυβερνητική ή διοικητική πράξη ή λόγω διεξαγωγής έρευνας από δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές και Ανεξάρτητες Αρχές της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από την εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

Είναι πιθανό να εφαρμόσουμε ποικίλα μέτρα ασφαλείας, όπως Πιστοποιητικά Ασφαλείας (SSL), σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα για την online και offline ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα Πιστοποιητικά Ασφαλείας (SSL) περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση υψηλού επιπέδου (ως και κρυπτογράφηση τύπου SHA-2 επιπέδου 2048 bit, η οποία θεωρείται ως η πιο ισχυρή κρυπτογράφηση στον κόσμο σήμερα και είναι, πρακτικά, απρόσβλητη) για την προστασία όλων των ευαίσθητων δεδομένων και προστασία ευθύνης έως και 1 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α., ανάλογα την εταιρεία, την αρχή ή τον φορέα έκδοσης και πιστοποίησης.

Παράλληλα, όλα τα Πιστοποιητικά Ασφαλείας (SSL) συνοδεύονται από εγγυήσεις, ώστε οι χρήστες ή οι επισκέπτες των ιστοσελίδων να αισθάνονται ασφάλεια για να πραγματοποιήσουν τις περιηγήσεις και τις αγορές τους μέσω μιας ιστοσελίδας (site) και να καλύπτουν τις ιστοσελίδες εφόσον υπάρξει αποδεδειγμένα περίπτωση παραβίασης (hacking). Οι εγγυήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, και το μέγιστο ποσό που είναι ασφαλισμένη μια ιστοσελίδα και μπορεί να καταβάλλει η αρχή πιστοποίησης ως αποζημίωση, σε περίπτωση αποκρυπτογράφησης των κωδικοποιημένων δεδομένων κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με την ασφάλεια που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: info@esoldatos.gr

5. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η αναφερόμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζεται μόνο σε ιστοσελίδες της εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ», εξαιρουμένων των ιστοσελίδων που ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ», μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) με άλλες ιστοσελίδες που ίσως ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι και αυτές είναι υψηλών προδιαγραφών ιστοσελίδες. Όμως, εξαιτίας της φύσης του διαδικτύου, η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» δεν μπορεί να εγγυηθεί για το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ιστοσελίδας, η οποία είναι συνδεδεμένη με την παρούσα ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων, εκτός της παρούσας, ιστοσελίδων και η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία συνδέεται με την παρούσα και δεν ανήκει στην εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ».

6.Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ ιστοσελίδας της εταιρείας «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» (η «Εταιρεία») και του επισκέπτη ή του χρήστη από την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού του χαρακτήρα αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της εταιρείας «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ», στο email: soldatos@esoldatos.gr και στα τηλ.210-3427020, 210-3459269 (Fax: 210-3427021).

Σημείωση: Η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και μόνον με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Copyright © Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ, 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.