[elementor-template id="23300"]

ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι παρακάτω διατυπώσεις σχετικά με την έκταση, την χρονική διάρκεια, και τις προϋποθέσεις της παρεχόμενης εγγύησης, ισχύουν για την Ελλάδα. Η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» (η «Εταιρεία») παραχωρεί τις παρακάτω καλύψεις έναντι υλικών και κατασκευαστικών ελαττωμάτων προς τους τελικούς καταναλωτές, επιπρόσθετα αυτών που προβλέπονται από την νομοθεσία στο πλαίσιο του συμβολαίου αγοράς, και χωρίς να μειώνονται με κανένα τρόπο τα δικαιώματά τους.

Όροι εγγύησης

1. Διάρκεια και Έναρξη της Εγγύησης

Η διάρκεια της εγγύησης των προϊόντων καθορίζεται ανάλογα με την προκαθορισμένη κατηγορία, στην οποία υπάγεται κάθε προϊόν με βάση την χρήση του (ιδιωτική/ ερασιτεχνική χρήση ή επαγγελματική χρήση), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και η εγγύηση αποδεικνύεται βάσει του παραστατικού αγοράς του προϊόντος (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Τιμολόγιο Αγοράς κ.α.)

α. Καταναλωτικά προϊόντα

Η διάρκεια της εγγύησης για καταναλωτές (για ερασιτεχνική χρήση ή χρήση από ιδιώτες ή ιδιωτική) ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς (ημερομηνία έκδοσης της Απόδειξης Αγοράς/Απόδειξη Λιανικής Πώλησης). H εγγύηση αποδεικνύεται πάντοτε με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία του παραστατικού αγοράς του προϊόντος.

Τα προϊόντα με σήμανση EU (Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας), καλύπτονται από 2ετή εγγύηση για service (επισκευές) σε όλα τα εξουσιοδοτημένα service των κατασκευαστών στην Ελλάδα – όχι όμως και για αντικατάσταση – εκτός κι αν ορίζεται σαφώς από τον κατασκευαστή του ή τον αντιπρόσωπο του στην εγχώρια αγορά μεγαλύτερη χρονική περίοδος εγγύησης.

β. Επαγγελματικά προϊόντα

Η διάρκεια της εγγύησης για επαγγελματίες (για επαγγελματική χρήση ή χρήση από εταιρείες) ορίζεται στους 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς (ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου Αγοράς). H εγγύηση αποδεικνύεται πάντοτε με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία του παραστατικού αγοράς του προϊόντος.

γ. Επισκευές

Η διάρκεια της εγγύησης για είδη, ανταλλακτικά και προϊόντα, που έχουν ελεγχθεί αι επισκευαστεί από την εταιρείας μας ορίζεται στους 6 μήνες από την έναρξη της επισκευής, υπό την προϋπόθεση ότι η επισκευή έχει πραγματοποιηθεί από προσωπικό της εταιρείας μας ή πιστοποιημένο επισκευαστή μετά από σχετική συμφωνία με την εταιρεία. H εγγύηση αποδεικνύεται με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία του παραστατικού, που εκδόθηκε από την Εταιρεία κατά την παροχής της υπηρεσίας της επισκευής του προϊόντος και μόνον.

Εγγύηση επισκευής σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια και άρτια ανταλλακτικά και μόνον από εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο χρησιμοποίησε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, υποδομές και ειδικά εργαλεία, σύμφωνα με τις οδηγίες, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Εάν στο προαναφερόμενο διάστημα επαναληφθεί η ίδια βλάβη, η εγγύηση δεν καλύπτει την νέα βλάβη καθώς ενδέχεται να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, που δεν καλύπτονται από εγγύηση, όπως σε συστηματικό λάθος κατά την χρήση ή σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης εντατικής και μή σύμφωνης με τις προδιαγραφές κατασκευής του προϊόντος και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει νέος έλεγχος του προϊόντος από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη κατόπιν συμφωνίας με τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή. Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή επικυρωμένου αντίγραφου αυτού), ανάλογα την κατηγορία στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο προϊόν με βάση την χρήση του (ιδιωτική/ ερασιτεχνική χρήση ή επαγγελματική χρήση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Καταναλωτικά προϊόντα που αγοράζονται με τιμολόγιο παραπέμπουν σε επαγγελματική χρήση και ως εκ τούτου έχουν 12 μήνες εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αντίστοιχα καταναλωτικά προϊόντα που αγοράζονται με απόδειξη λιανικής παραπέμπουν σε ερασιτεχνική χρήση και έχουν αντίστοιχα 24 μήνες εγγύηση.

2. Περιεχόμενο και έκταση της Εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει μόνο για καινούργια προϊόντα και αποκλειστικά εντός του χρονικού διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης, για σφάλματα που αφορούν στο υλικό, την συναρμολόγηση ή την κατασκευή του προϊόντος, παρέχεται δωρεάν επισκευή (δηλαδή επαναφορά στην κανονική λειτουργία χωρίς χρέωση ανταλλακτικών ή εργασίας), είτε αντικατάσταση, ανάλογα τον κατασκευαστή. Η περίοδος της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή διενέργεια βελτίωσης που γίνονται χωρίς χρέωση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης, που παρέχει ο κατασκευαστής.

Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόν κέρδος από την μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης, ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι ζημιών πέραν των δικαιωμάτων που ορίζονται από το παρόν και δεν εμπλέκεται στους όρους και τους περιορισμών εγγύησης, που παρέχει κάθε κατασκευαστής ανά γεωγραφική περιοχή, ζώνη ή χώρα.

3. Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση

H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω:

 • Βλάβη που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά (χρήση) ή από ελλιπή συντήρηση, όπως προβλέπεται στο εγχειρίδιο, τις οδηγίες εντός της συσκευασίας και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα της συσκευασίας αγοράς.
 • Βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά.
 • Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).
 • Βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, η αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.
 • Βλάβη, που οφείλεται σε χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του κάθε προϊόντος (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων).
 • Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν είναι γνήσια ή βλάβη που έχει προκύψει από παρέμβαση (ρύθμιση, εγκατάσταση, ανακατασκευή, επισκευή) που πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία του κατασκευαστή.
 • Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.
 • Βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση προϊόντος, που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του.
 • Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου χρήσης.

Τέλος, δεν καλύπτονται με εγγύηση ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, ιμάντες, ελαστικοί τροχοί, σπιράλ, πέλματα, σωλήνες υψηλής πίεσης κλπ.), εκτός κι αν προβλέπεται συγκεκριμένη κάλυψη εγγύησης (χρονική ή άλλη) από τον κατασκευαστή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση βλάβης, τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, εκτός Ελλάδας, επιβαρύνουν τον αγοραστή.

4. Υποχρεώσεις αγοραστών

Για να αποκτήσει ο αγοραστής τα πλεονεκτήματα της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσει το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή όπως αυτός ορίζει μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας του, εκτός μπαταριών, φορτιστών καθώς και ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μερών.

Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση, πτώση, υγρασία, παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα service και το προϊόν τίθεται αυτόματα «εκτός εγγύησης».

Σε περίπτωση μη κάλυψης της συσκευής με εγγύηση λόγω κακής χρήσης όπως προαναφέρεται, δίνεται προσφορά κόστους επισκευής της βλάβης. Σε περίπτωση μη αποδοχής του κόστους αυτού από τον πελάτη, ενδέχεται να υπάρχει ελάχιστη χρέωση για το τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε ή/και για όποια μεταφορικά έξοδα (από και προς) σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος, τα οποία και τον επιβαρύνουν. (Το κόστος αυτό αφορά αποκλειστικά την αντιπροσωπεία – εξουσιοδοτημένο service και την εταιρία διανομής).

Copyright © Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ, 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Shopping cart
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Shop