Βλέπετε 1–12 από 40 αποτελέσματα


BTU/H

Προϊόν Color

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

Ψυκτικο υγρο

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*10 πλακες, αποδοσης 0,6 Kw στο στοιχειο και 1,6 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*10 πλακες, αποδοσης 0,6 Kw στο στοιχειο και 1,6 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*14 πλακες, αποδοσης 0,9 Kw στο στοιχειο και 2,2 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*14 πλακες, αποδοσης 0,9 Kw στο στοιχειο και 2,2 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*20 πλακες, αποδοσης 1,3 Kw στο στοιχειο και 3,2 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*20 πλακες, αποδοσης 1,3 Kw στο στοιχειο και 3,2 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*30 πλακες, αποδοσης 2.2 Kw στο στοιχειο και 4.8 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*30 πλακες, αποδοσης 2.2 Kw στο στοιχειο και 4.8 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*40 πλακες, αποδοσης 2.8 Kw στο στοιχειο και 6.4 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 207*40 πλακες, αποδοσης 2.8 Kw στο στοιχειο και 6.4 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*10 πλάκες, απόδοσης 2.6 Kw στο στοιχείο και 3.5 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*10 πλάκες, απόδοσης 2.6 Kw στο στοιχείο και 3.5 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*20 πλάκες, απόδοσης 5,3 Kw στο στοιχείο και 7,0 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*20 πλάκες, απόδοσης 5,3 Kw στο στοιχείο και 7,0 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*30 πλάκες, απόδοσης 7.5 Kw στο στοιχείο και 10.5 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*30 πλάκες, απόδοσης 7.5 Kw στο στοιχείο και 10.5 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*40 πλάκες, απόδοσης 9.5 Kw στο στοιχείο και 14 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*40 πλάκες, απόδοσης 9.5 Kw στο στοιχείο και 14 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*50 πλάκες, απόδοσης 11 Kw στο στοιχείο και 17.5 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*50 πλάκες, απόδοσης 11 Kw στο στοιχείο και 17.5 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*60 πλάκες, απόδοσης 13.5 Kw στο στοιχείο και 21 Kw στο κοντενσερ ZILMET

Πλακοειδής εναλλακτης νερού ZE-ZC 250*60 πλάκες, απόδοσης 13.5 Kw στο στοιχείο και 21 Kw στο κοντενσερ ZILMET