Βλέπετε 1–12 από 25 αποτελέσματα


BTU/H

Προϊόν Color

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

Ψυκτικο υγρο

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 100C3

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 100C3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 6789 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 10C1

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 10C1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 998 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 110C3

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 110C3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 10207 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 150C3

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 150C3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 10036 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 15C2

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 15C2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 1560 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 200C4

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 200C4 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 14930 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 20C2

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 20C2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 1691 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 21C2

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 21C2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 2045 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 30C3

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 30C3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 3492 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 34C1

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 34C1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 751 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 50C3

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 50C3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 4496 W

TEPSA ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 75C3

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ) ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ''TEPSA'' 75C3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ dt-6 - 4813 W